.

.

.

.

.

.

Bogusław Mazur
Kancelaria Komornicza
w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 13/2
37-500 Jarosław

Bank Zachodni WBK S.A.
I/O w Jarosławiu
41 1500 1634 1216 3003 6514 0000

Kancelaria czynna
od 7:30 do 15:30
tel./fax.: 16 621 30 66

__________________________

Masz pytanie?
Napisz!

biuro@komornik-jaroslaw.pl

OGŁOSZENIE:

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Covid-19 wstrzymane zostało osobiste przyjmowanie interesantów w kancelarii komornika do odwołania.
Prosimy o kontakt:

 • telefoniczny 16 621 30 66

 • pisemny

 • mailowy
 • Wpłat proszę dokonywać na rachunek bankowy:
  41 1500 1634 1216 3003 6514 0000

  _______________________________________________________

  Właściwość Terytorialna

  Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
  Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem w wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).
  Właściwość terytorialna Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu obejmuje powiat jarosławski.
  >>> Zobacz na mapie