.

.

.

.

.

.

Bogusław Mazur
Kancelaria Komornicza
w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 13/2
37-500 Jarosław

Bank Zachodni WBK S.A.
I/O w Jarosławiu
41 1500 1634 1216 3003 6514 0000

Kancelaria czynna
od 7:30 do 15:30
tel./fax.: 16 621 30 66

__________________________

Masz pytanie?
Napisz!

biuro@komornik-jaroslaw.pl

Komunikat Krajowej Rady Komorniczej:

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska.

Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.

W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.

_______________________________________________________

Właściwość Terytorialna

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem w wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).
Właściwość terytorialna Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu obejmuje powiat jarosławski.
>>> Zobacz na mapie