.

.

.

.

.

.

System OGNIVO

           Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 797 zn.1 Kpc – poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę. We wniosku wierzyciel powinien wskazać konkretne Banki, do których komornik ma skierować zapytanie, lub określić rodzaje banków do których komornik ma skierować zapytanie (np. wszystkie banki w OGNIVO, wszystkie komercyjne, wszystkie spółdzielcze, itd.). Na dzień 01.08.2012 roku za pomocą systemu OGNIVO można uzyskać informację o dłużnikach w niżej wymienionych Bankach komercyjnych:

• Pekao S.A.
• Euro Bank S.A.
• Bank Gospodarki żywnościowej S.A.
• Bank Pocztowy S.A.
• PKO BP S.A.
• BZ WBK S.A.
• ING Bank śląski S.A.
• Alior Bank S.A.
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
• Deutsche Bank Polska S.A.
• Meritum Bank S.A.
• Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.
• Bank Gospodarstwa Krajowego
• Deutsche Bank PBC S.A.
• Nordea Bank Polska S.A.
• FM Bank S.A.
• Dz Bank Polska S.A.
• Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce
• Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
• Idea Bank S.A. (dawny GMAC Bank Polska S.A.)
• BNP Paribas S.A.

oraz w 128 bankach spółdzielczych w całej Polsce.

Opłaty za dokonanie zapytania za pomocą systemu OGNIVO
Nadanie dokumentu elektronicznego do OGNIVO typu:

• „Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika” w sprawach innych niż wskazane w art. 2 ustęp 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz.1191) – sprawy KM.
           1. Opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie za pośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika do jednego banku komercyjnego w wysokości indywidualnie ustalonej przez bank od 0,31 zł do 1,54 zł (= (indywidualna opłata banku + 0,25 zł opłaty za OGNIVO) x 23% VAT)
           2. Opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie za pośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika do jednego banku spółdzielczego w wysokości od 0,92 zł (= (0,50 zł opłaty banku spółdzielczego + 0,25 zł opłaty za OGNIVO) x 23% VAT)

• „Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika” w sprawach wskazanych w art. 2 ustęp 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz.1191) – sprawy KMS i KMP.
           1. Opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie za pośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika do jednego banku (zarówno banku komercyjnego jak i spółdzielczego) w wysokości 0,31 zł (= 0,25 zł opłaty za OGNIVO x 23% VAT)

Aby pobrać szczegułowy wykaz banków komercyjnych i spółdzielczych uczestniczących obecnie w systemie OGNIVO kliknij ikonę PDF.

.